Hier slechts enkele voorbeelden met een prijslijst van de betreffende categorie.
PRIJSLIJST:
MIDDELEEUWS/BOURGONDISCH/
RIDDER/ PRINSES/ LAKEI
   
vrouw  
katoenen kostuum............ € 8,00 - 40,00
marie-Antoinette................ € 16.00
markiezin........................... € 14,00 - 35,00
kraag page (koop)............. € 1,60
muts.................................. € 1,80
paraplu............................... € 2,70
pruik................................... € 4,75 - 5,75
man  
katoenen kostuum.............. € 8,00 - 35,00
burchtwachter.................... € 12,50
lakei.................................... € 10,25 - 35,00
markies.............................. € 10,25 - 35,00
marktman........................... € 16,50
musketierspak................... € 11,50
musketiershoed................. € 2,70
nar...................................... € 11,50
pater................................... € 8,50
Robin Hood........................ € 12,50
Robin Hood hoed............... € 2,70
troubadour.......................... € 10,25 - 12,50
schildknaap........................ € 8,50
baret.................................... € 1,80 - 2,30
beenkappen........................ € 2,30
handschoenen................... € 1,60
kousen............................... € 1,60
kraag.................................. € 1,35
kraag page (koop)............. € 1,60
mayo.................................. € 1,60
musketiers hoed................ € 2,70
pofbroek............................. € 2,70
pruik................................... € 4,75 - 5,75
helm................................... € 1,80
zwaard / degen................. € 1,60