Hier slechts enkele voorbeelden met een prijslijst van de betreffende categorie.
PRIJSLIJST:
BEROEPEN
   
advocaat.................. € 8,50
bakker....................... € 11,50
ballerina..................... € 5,75
boef........................... € 9,00
broeder....................... € 11,50
brugwachtersjas......... € 11,50
clown........................... € 8,00 - 20,00
clownshoed................ € 1,80
clownspruik................. € 1,80 - 3,50
clownsschoenen......... € 2,70
clownsneus................. € 0,50
engel............................. € 9,00 - € 20,00
kamermeisje.................. € 12,50
kapitein......................... € 12,50
kapiteins pet.................. € 1,85 - 2,70
kardinaal........................ € 14,00
luchtmacht.................... € 9,25 - 18,25
matroos......................... € 7,00 - 12,50
matrozenpet................. € 1,85
misdienaar.................... € 7,50
napoleon........................ € 12,50
non................................. € 8,50
officier............................. € 14,00
officierdame..................... € 14,00
officierpet......................... € 2,70
pastoor.......................... € 8,50 - 12,50
pastoorshoed................ € 1,60 - 2,70
pater wit/bruin................ € 8,50
paus.............................. € 14,00
piccolo........................... € 12,50
piraat............................. € 8,00 - 27,50
piratenhoed................... € 2,70
politieagent.................... € 17,50
politiepet........................ € 2,70
postbode........................ € 11,50
rechter............................ € 8,50
rechterspruik................... € 1,80 - 5,75
sherlock holmes.............. € 18,50
toreador............................ € 11,50
tovenaar............................ € 12,50
verpleegsterschort............ € 4,00 - 7,00
ijscoman kiel..................... € 5,75